Sao nhí ‘lột xác’ vách những mỹ nhân dịp hấp dẫn mực Hollywood

Hilary Duff tang vách thần tượng thời đoạn teen sau khi tham dự series truyền hình Lizzie McGuire tự 2001 tới 2004. Sau đấy, cô bắt đầu xuất hiện trong suốt giàu dự án ngữ Disney Channel, bao gồm Cadet Kelly (2002). Hilary cũng tham dự hàng loạt phim điện hình như Agent Cody Banks (2003), Cheaper by the Dozen (2003), A Cinderella Story (2004), Cheaper by the Dozen 2 (2005), Material Girls (2006)…

Album đầu tay ngữ Hilary chủ đề Giáng đổ – Santa Claus Lane – phát hành năm 2002. Sau khi ký hiệp đồng đồng Hollywood Records, cô ra mắt album ngữ hai – Metamorphosis (2003). Tính tới nay, cô hử phát hành năm album buồng thu. Hilary thơm phối đồng cầu thủ xong côn cầu Mike Comrie năm 2010 nhưng mà ly thơm đầu năm nay.

Sao nhí ‘lột xác’ vách những mỹ nhân dịp hấp dẫn mực tàu Hollywood

Hilary Duff tang vách thần tượng giai đoạn teen sau khi tham dự series truyền hình Lizzie McGuire tự 2001 tới 2004. Sau đấy, cô bắt đầu xuất hiện trong suốt có dự án hạng Disney Channel, bao gồm Cadet Kelly (2002). Hilary cũng tham dự hàng loạt phim điện hình như Agent Cody Banks (2003), Cheaper by the Dozen (2003), A Cinderella Story (2004), Cheaper by the Dozen 2 (2005), Material Girls (2006)…

Album đầu tay hạng Hilary chủ đề Giáng đâm – Santa Claus Lane – phát hành năm 2002. Sau khi ký hiệp đồng cùng Hollywood Records, cô ra mắt album ngữ hai – Metamorphosis (2003). Tính tới nay, cô hử phát hành năm album phòng chống thu. Hilary vách thân cùng cầu thủ xong côn cầu Mike Comrie năm 2010 cơ mà ly thơm đầu năm nay.

1 2 3 6